• Khar Shi Scool, Myanmar
 • Bilde fra prosjektet Seed of Hope i Nepal

Building a better world

Do Destination er en non-profit organisasjon som garanterer at alle donasjoner går direkte til prosjektene.

DO-Destination Main Prosjects

DO – Orphanage

Do Destination har bidratt med:      

 • 2 tonn med ris og pasta
 • Såpe og hygienebind
 • 4 kofferter med tepper og klær
 • 1 koffert med kosedyr   
 • 1 koffert med bøker og leker    

DO – Education

Do Destination har bidratt med:    

 • ca. 200 barn får skolegang 
 • Engelske skolebøker   
 • Skolematerialer og uniformer   
 • Solselle panel til 2 skoler                                                           

DO -Sustainability

Do Destination har bidratt med:       

 • To familier i Nepal fått delta i           prosjektet Seed of Hope.      

DO – Environment

Do Destination har bidratt med:   

 • Rydding av strand og skog.

Myanmar

Om Myanmar (Burma)

Myanmar er bland de fattigste og er det landet med minst skolegang i Asia. Gjennomsnittlig skolegang for den voksne befolkningen er fire år. Befolkningen som bor på landet har sjeldent strøm eller vann innlagt i husene. Myanmar’s økonomi er basert på landbruk.


Om Nepal

Nepal er et av verdens fattigste land. Store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker, og en stor andel av befolkningen er underernærte.

Landbruket er den viktigste kilden til inntekt for fattige familier på landsbygda i Nepal, samtidig er inntjeningen lav og mange unge menn emigrer for å finne jobb. For å sikre økte inntekter og alternative inntektskilder er det behov for bedre markedstilgang, økt deltakelse i verdikjeden og yrkesopplæring. Vi jobber for å styrke matsikkerheten og bedre ernæring for fattige familier. Våre prosjekter omfatter blant annet opplæring i variert landbruksproduksjon, økt kunnskap om landbruk.

Nepal er sterkt berørt av ekstremvær, klimaendringer og miljøforringelser. En mer bærekraftig forvaltning av naturressursen er avgjørende for at landet kan møte utfordringene i framtiden.

https://www.fn.no/Land/nepal


Seeds of Hope

Joaoh Pessoa, Brasil

Brasil er det femte største landet i verden. 16,3 % av bybefolkningen bor i slum hvor 4,6% lever i ekstrem fattigdom. Av de nesten 55 millioner barn og ungdom som bor i Brasil kommer flertallet 68% fra de nordøstlige og nordlige områdene i landet.  Paraiba fylket ligger i den nordøstlige delen av Brasil der mer enn 500.000 mennesker lever i ekstrem fattigdom.  217.000 av disse er barn og unge. Joao Pessoa er hovedstaden i Paraiba fylket.

Hvorfor det er viktig å støtte Davi House?

Davi house er et tilbud til barna som bor i favelaen i Joao Pessoa. Etter skoletid har barna et sted å oppholde seg istedenfor å være på gaten. Davi house er et trygt sted som gir barn mulighet til å være barn. Det er tilbud om leksehjelp, og de kan utfolde seg kreativt innenfor kunst, dans og musikk. Her skapes det muligheter for barna til å få et positivt selvbilde og en bedre fremtid for seg selv.

https://www.fn.no/Land/brasil

Filippinene er et delt samfunn, der en liten overklasse både styrer landet og sitter på mesteparten av inntektene, mens store deler av befolkningen lever i fattigdom.

Hvorfor er det så viktig å skape trygghet og økonomisk stabilitet for Saint Lawrence Childrens Home?  

Det finnes ca. 1,5 millioner gatebarn i Filippinene. Noen få av dem er heldig og får plass på et barnehjem, for andre er det livet på gaten som rår. Ved å skape økonomisk stabilitet for barnehjemmet vil det også være penger til å ta inn flere gatebarn.

https://www.fn.no/Land/filippinene