Da Destination Orphanage ble opprettet i 2017 med organisasjonsnummer og innmelding i Frivillighetstregisteret var det nettopp for å utad fremstå som mer seriøs når vi samlet inn penger og klær til barnehjemmene vi besøkte.

Vi gikk fra å være to personer, som samlet inn penger på våre private kontoer med nøye oversikt over hva som var til veldedighet, til å ha et styre på fem, egen bankkonto og vipps nummer.

Etter hvert som medlemstallet øker og inntektene blir høyere er også behovet for å fremstå som en seriøs organisasjon blitt enda større. Så hva er det som skal til for at vi som organisasjon skal fremstå så seriøs at folk velger å donere penger til prosjektene våre? Jeg funnet to organisasjoner i Norge som jobber med og mot frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge og Innsamlingskontrollen.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner og har fokus på frivillighetspolitikken i Norge, og å skape bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner. Om vi vil fremstå mere seriøs med et medlemskap i Frivillighet Norge er jeg usikker på, men med medlemskapet følger det andre fordeler som kan være vært å ta med.   

Innsamlingskontrollen skal gi trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Her innsendes det regnskap og revisjonsberetning. Medlemskapet vil minimum koste oss 2000 kr året. For å bli godkjent av innsamlingskontrollen må vi ha en statsautorisert revisor knyttet til organisasjonen. kan vi da forsvare å bruke 2000 kr årlig på et medlemskap hvis vi kan finne en statsautorisert revisor som er villig til å jobbe for oss pro Bono? Vi har jo tros alt gått ut med at alle donerte midler går uavkortet til prosjektene utenom bankgebyr.

Leave a Reply