Resirkulering av tomflasker og bokser har etter hvert blitt et viktig tilskudd for å drifte lag og foreninger i Norge. Her samles det inn pant på dugnad. Lapper i postkassen med beskjed om dato og klokkeslett for henting og håpet om at kjøreturen ikke er forgjeves. Røde Kors som får 32% av inntekten på pantelotteriene hvis du velger å trykke på «Rødekors knappen». Pensjonister som leter etter tomflasker for å spe på pensjonen sin og dette er bare noen eksempler.

Infinitum som eier og drifter panteordningen i Norge har regnet ut at nordmenn kaster 150 millioner flasker i restavfallet hvert år. Dette svarer til verdier omkring 300 millioner kroner eller mer. Hvor mange skoler kunne vi bygget for et slikt beløp? Hvor mange barn ville hatt mulighet til å ta en utdannelse? Hvor mange barn kunne få vokse opp i trygge omgivelser? Dette er grunnleggende menneskerettigheter.

Sett ut ifra et miljømessig synspunkt så viser tall hentet fra Infinitum at det er 12,5 millioner flasker i måneden som ikke pantes. Ved å pante dem kan vi spare miljøet for energi tilsvarende det en lastebil trenger for å kjøre rundt jorden 140 ganger.

Pant flaskene, gi dem til en forening eller et lag som jobber for barn og unge i nærområdet ditt eller en veldedig organisasjon som du ønsker å støtte, eller bruk pengene selv. Uansett hva du velger PANT.

På forsiden kan du se hvor mye pant DO Destination har samlet inn i 2020.

Leave a Reply