Do - Barnehjem

Saint Lawrence Childrens Home

BARNEHJEMMET NEDLAGT 2021. VÅRT BIDRAG VAR KLÆR TIL JENTENE SOM MEDLEMMENE KJØPTE PRIVAT.

Barnehjemmet Saint Lawrence Childrens Home ligger i byen Koronadal i Filippinene, og er et barnehjem med ni jenter. Det er god plass til flere jenter, men ikke nok penger til drift.

Det er skoleplikt på Saint Lawrence. Velger jentene å slutte på skolen må de finne seg et annet sted å bo. Dette gir jentene et insentiv om å fullføre skolen og en større sjanse for et bedre liv som voksen.

Julen 2019 gikk reisen vår til Filippinene og øygruppen Mindanao.

Nåværende leder av Saint Lawrence har selv vokst opp på barnehjemmet og fått utdannelse som bussjåfør og en fast jobb. Han valgte å si opp jobben sin for å ta over ansvaret for jentene da tidligere leder gikk av med pensjon. Han og konen driver i dag Saint Lawrence. De har et lite hus vedside av barnehjemmet og spiser sammen med jentene hver dag. Jobben er ulønnet. Han valgte å overta ansvaret for barnehjemmet for å kunne gi andre den samme mulighet han fikk.

Hver dag kjører han jentene til skolen, henter dem i lunch pausen for å kjøre dem hjem for å spise, kjører dem tilbake på skolen og henter dem når skoledagen er over. Dette gjør han for å sikre seg at jentene er trygge.

Stifter av barnehjemmet gir dem 9000 (PHP) i måneden som svarer til ca. 1600 NOK til mat og andre utgifter for 11 personer.

Bohol Sunshine
home

Vi har støttet de 25 barna som bor på Bohol Sunshine Home med det som trengs til skolegang i ett år.

Bohol Sunshine Home ble stiftet i 1988 og har siden jobber for å gi et hjem til foreldreløse, forlatte og forsømte barn. Barna som bor her, får utdanning og det legges vekt på et miljø som bidrar til at barna kan skape seg et selvstendig velfungerende liv.

Bilder kommer etter neste besøk. I karusellen ser du illustrasjonsbilder.

Sathaung Pray Monastarty

Sathaung Pray Monastary er et barnehjem i havnbyen Than Lyin i Myanmar.

Vi besøkte barnehjemmet i september 2017, og donerte klær og tepper som vi fraktet fra Norge i to store kofferter. Pengene vi hadde samlet inn gikk til å kjøpe hygiene produkter og ca. to tonn ris samt pasta.

Casa Davi
pequeno barnehage

Casa Pequeno Davi barnehage er et tilbud til de yngste barna som bor i favelaen i Joao Pessoa, Brasil.

Barna oppholder seg her på dagtid hvor de får mat og en dusj.

Vi har bidratt med klær og leker.

Sykehushotell for kreftsyke barn

I João Pessoa, Brasil, tilbyr sykehushotellet Casa da Criança oppfølging av kreftsyke barn og ungdom.

Her bor barna mens de er i behandling, enten alene eller med en foresatt.

Det er kun en ansatt og resten av personalet jobber frivillig. Vi donerte bøker og spill. Klærne som vi hadde fraktet i tre store kofferter kunne barna ta med hjem til familien sin.

Casa Davi
aktivitetssenter

Casa Davi aktivitetssenter er et tilbud til barna og ungdom som bor i favelaen i Joao Pessoa, Brasil. Etter skoletid får barn hjelp til lekser og kan utfolde seg kreativt.

Aktivitetssenteret er et trygt sted å være, og som gir barn mulighet til å være nettopp barn. Det er tilbud om leksehjelp, aktiviteter og de kan utfolde seg kreativt innenfor kunst, dans og musikk. Her skapes det muligheter for barna til å få et positivt selvbilde og en bedre fremtid for seg selv, istedenfor å være på gata. 

Casa Davi’s arbeid utføres gjennom ulike pedagogiske og faglige aktiviteter som inkluderer dans, sport, musikk, drama og leksehjelp. Ungdommen undervises i seksualitet, tenåringsgraviditet og narkotika.

Siden oppstart i 1985 har mer enn 10 tusen barn og unge i alderen 6-24 år deltatt i de aktivitetstilbudene Casa Davi tilbyr og hvor fokus på personlig utvikling, utdanning og arbeid har resultert i forbedret livskvaliteten og trivsel.

Våre arbeidsområder

Alt av DO – Destination sitt arbeid er 100% frivillig. Alt som doneres går til gjennomføring av prosjektene våre.

Do - Barnehjem

Saint Lawrence Childrens Home

BARNEHJEMMET NEDLAGT 2021. VÅRT BIDRAG VAR KLÆR TIL JENTENE SOM MEDLEMMENE KJØPTE PRIVAT.

Barnehjemmet Saint Lawrence ligger i byen Koronadal, Filippinene, og er et barnehjem med ni jenter. Det er god plass til flere jenter, men økonomien strekker ikke til.

Julen 2019 gikk reisen vår til Filippinene og øygruppen Mindanao.

Det er skoleplikt på Saint Lawrence. Velger jentene å slutte på skolen må de finne seg et annet sted å bo. Dette gir jentene et insentiv om å fullføre skolen og en større sjanse for et bedre liv som voksen.

Nåværende leder av Saint Lawrence har selv vokst opp på barnehjemmet og fått utdannelse som bussjåfør og en fast jobb. Han valgte å si opp jobben sin for å ta over ansvaret for jentene da tidligere leder gikk av med pensjon. Han og konen driver i dag Saint Lawrence. De har et lite hus vedside av barnehjemmet og spiser sammen med jentene hver dag. Jobben er ulønnet. Han valgte å overta ansvaret for barnehjemmet for å kunne gi andre den samme mulighet han fikk.

Hver dag kjører han jentene til skolen, henter dem i lunch pausen for å kjøre dem hjem for å spise, kjører dem tilbake på skolen og henter dem når skoledagen er over. Dette gjør han for å sikre seg at jentene er trygge.

Stifter av barnehjemmet gir dem 9000 (PHP) i måneden som svarer til ca. 1600 NOK til mat og andre utgifter for 11 personer.

Bohol Sunshine home

Vi har støttet de 25 barna som bor på Bohol Sunshine Home med det som trengs til skolegang i ett år.

Bohol Sunshine Home ble stiftet i 1988 og har siden jobber for å gi et hjem til foreldreløse, forlatte og forsømte barn. Barna som bor her, får utdanning og det legges vekt på et miljø som bidrar til at barna kan skape seg et selvstendig velfungerende liv.

Bilder kommer etter neste besøk. I karusellen ser du illustrasjonsbilder.

Barnehjem utenfor Yangong, Myanmar

Vi donerte klær og tepper som vi fraktet fra Norge i to store kofferter. Pengene vi hadde samlet inn gitt til å kjøpe hygiene produkter og ca. to tonn ris samt pasta.

I september 2017 besøkte vi Sathaung Pray Monastary i byen Than Lyin.

Casa Davi barnehage

Casa Pequeno Davi barnehage er et tilbud til de yngste barna som bor i favelaen i Joao Pessoa, Brasil.

 

Barna oppholder seg her på dagtid hvor de får mat og en dusj.

Vi har bidratt med klær og leker.

Casa Davi aktivitetssenter

Casa Davi aktivitetssenter er et tilbud til barna og ungdom som bor i favelaen i Joao Pessoa, Brasil. Etter skoletid får barn hjelp til lekser og kan utfolde seg kreativt.

Aktivitetssenteret er et trygt sted å være, og som gir barn mulighet til å være nettopp barn. Det er tilbud om leksehjelp, aktiviteter og de kan utfolde seg kreativt innenfor kunst, dans og musikk. Her skapes det muligheter for barna til å få et positivt selvbilde og en bedre fremtid for seg selv, istedenfor å være på gata. 

Casa Davi’s arbeid utføres gjennom ulike pedagogiske og faglige aktiviteter som inkluderer dans, sport, musikk, drama og leksehjelp. Ungdommen undervises i seksualitet, tenåringsgraviditet og narkotika.

Siden oppstart i 1985 har mer enn 10 tusen barn og unge i alderen 6-24 år deltatt i de aktivitetstilbudene Casa Davi tilbyr og hvor fokus på personlig utvikling, utdanning og arbeid har resultert i forbedret livskvaliteten og trivsel.

Sykehushotell for kreftsyke barn

I João Pessoa, Brasil, tilbyr sykehushotellet Casa da Criança oppfølging av kreftsyke barn og ungdom. Her bor barna mens de er i behandling, enten alene eller med en foresatt.

Det er kun en ansatt og resten av personalet jobber frivillig. Vi donerte bøker og spill. Klærne som vi hadde fraktet i tre store kofferter kunne barna ta med hjem til familien sin.

 

Våre arbeidsområder