Pant

Resirkulering av tomflasker og bokser har etter hvert blitt et viktig tilskudd for å drifte lag og foreninger i Norge. Her samles det inn pant på dugnad. Lapper i postkassen med beskjed om dato og klokkeslett for henting og håpet om at kjøreturen ikke er forgjeves. Røde Kors som får 32% av inntekten på pantelotteriene hvis du velger å trykke på «Rødekors knappen». Pensjonister som leter etter tomflasker for å spe på pensjonen sin og dette er bare noen eksempler.

Infinitum som eier og drifter panteordningen i Norge har regnet ut at nordmenn kaster 150 millioner flasker i restavfallet hvert år. Dette svarer til verdier omkring 300 millioner kroner eller mer. Hvor mange skoler kunne vi bygget for et slikt beløp? Hvor mange barn ville hatt mulighet til å ta en utdannelse? Hvor mange barn kunne få vokse opp i trygge omgivelser? Dette er grunnleggende menneskerettigheter.

Sett ut ifra et miljømessig synspunkt så viser tall hentet fra Infinitum at det er 12,5 millioner flasker i måneden som ikke pantes. Ved å pante dem kan vi spare miljøet for energi tilsvarende det en lastebil trenger for å kjøre rundt jorden 140 ganger.

Pant flaskene, gi dem til en forening eller et lag som jobber for barn og unge i nærområdet ditt eller en veldedig organisasjon som du ønsker å støtte, eller bruk pengene selv. Uansett hva du velger PANT.

På forsiden kan du se hvor mye pant DO Destination har samlet inn i 2020.

Da Destination Orphanage ble opprettet i 2017 med organisasjonsnummer og innmelding i Frivillighetstregisteret var det nettopp for å utad fremstå som mer seriøs når vi samlet inn penger og klær til barnehjemmene vi besøkte.

Vi gikk fra å være to personer, som samlet inn penger på våre private kontoer med nøye oversikt over hva som var til veldedighet, til å ha et styre på fem, egen bankkonto og vipps nummer.

Etter hvert som medlemstallet øker og inntektene blir høyere er også behovet for å fremstå som en seriøs organisasjon blitt enda større. Så hva er det som skal til for at vi som organisasjon skal fremstå så seriøs at folk velger å donere penger til prosjektene våre? Jeg funnet to organisasjoner i Norge som jobber med og mot frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge og Innsamlingskontrollen.

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner og har fokus på frivillighetspolitikken i Norge, og å skape bedre rammevilkår for frivillige organisasjoner. Om vi vil fremstå mere seriøs med et medlemskap i Frivillighet Norge er jeg usikker på, men med medlemskapet følger det andre fordeler som kan være vært å ta med.   

Innsamlingskontrollen skal gi trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt. Her innsendes det regnskap og revisjonsberetning. Medlemskapet vil minimum koste oss 2000 kr året. For å bli godkjent av innsamlingskontrollen må vi ha en statsautorisert revisor knyttet til organisasjonen. kan vi da forsvare å bruke 2000 kr årlig på et medlemskap hvis vi kan finne en statsautorisert revisor som er villig til å jobbe for oss pro Bono? Vi har jo tros alt gått ut med at alle donerte midler går uavkortet til prosjektene utenom bankgebyr.