Resirkulering av tomflasker og bokser har etter hvert blitt et viktig tilskudd for å drifte lag og foreninger i Norge. Her samles det inn pant på dugnad. Lapper i postkassen med...

Da Destination Orphanage ble opprettet i 2017 med organisasjonsnummer og innmelding i Frivillighetstregisteret var det nettopp for å utad fremstå som mer seriøs når vi samlet inn penger og klær til...