Myanmar, Ho Lain Skole

I landsbyen Ho Lain er det allerede en grunnskole og vi har besluttet å bidra til at skolen utvides til en ungdomsskole. Prosjektet kjøres sammen med Build a School in Burma (BSB) og Northern Shan State Baptist Association (NSSUBA).

I mange landsbyer er det bare en barneskole, så barn må bo borte fra familien sin I en alder av 9 eller 10 år for å fortsette utdannelsen andre steder. Mange familier har ikke råd til dette, og barna som er så heldige står i fare for overgrep når de blir skilt fra familiene i en så ung alder. Så et av våre viktigste mål er å bygge skoler slik at barna er trygge på vei til skolen og samtidig gjøre det mulig for barna å bo sammen med familien sin lenger. På Ho Lain vil vi utvide til en ungdomsskole for elver opp til 13 år ved å bygge en større (30 X 90) bygning som har plass til fire klasserom. Skolen forventes å ha plass til omtrent 90 elever når den er ferdig.

Solenergi og et rør gravitasjonsflyt vannsystem er også nødvendig. NSSUBA vil bidra med to sanitære toaletter. Pris for dette prosjektet er 300.000 kroner