Philippines, Saint Lawrence Barnehjem

Julen 2019 gikk reisen vår til Filippinene og øygruppen Mindanao. Barnehjemmet Saint Lawrence Childrens home ligger i byen Koronadal og er et barnehjem med ni jenter. Det er god plass til flere jenter, men ikke nok penger. Det er skoleplikt på Saint Lawrence. Velger jentene å slutte på skolen må de finne seg et annet sted å bo. Dette gir jentene et insentiv om å fullføre skolen og en større sjanse for et bedre liv som voksen.

Nåværende leder av Saint Lawrence har selv vokst opp på barnehjemmet og fått utdannelse som bussjåfør og en fast jobb. Han valgte å si opp jobben sin for å ta over ansvaret for jentene da tidligere leder gikk av med pensjon. Han og konen driver i dag Saint Lawrence. De har et lite hus vedside av barnehjemmet og spiser sammen med jentene hver dag. Jobben er ulønnet. Han valgte å overta ansvaret for barnehjemmet for å kunne gi andre den samme mulighet han fikk.

Hver dag kjører han jentene til skolen, henter dem i lunch pausen for å kjøre dem hjem for å spise, kjører dem tilbake på skolen og henter dem når skoledagen er over. Dette gjør han for å sikre seg at jentene er trygge.

Stifter av barnehjemmet gir dem 9000 (PHP) i måneden som svarer til ca. 1600 NOK til mat og andre utgifter for 11 personer.