Do - Utdanning

Skole, Ho Lain, Myanmar

Ho Lain

 

I mange landsbyer er det bare en barneskole, så barn må bo borte fra familien sin i en alder av 9 eller 10 år for å fortsette utdannelsen andre steder.Mange familier har ikke råd til dette.

Barna som fortsetter utdannelsen står i fare for overgrep når de blir skilt fra familiene i en så ung alder. Så et av våre viktigste mål er å bygge skoler slik at barna er trygge på vei til skolen og samtidig gjøre det mulig for barna og bo sammen med familien lenger.

I landsbyen Ho Lain er det allerede en grunnskole og vi har besluttet å bidra til at skolen utvides til en ungdomsskole. Prosjektet kjøres sammen med Build a School in Burma (BSB) og Northern Shan State Baptist Association (NSSUBA).


På Ho Lain vil vi utvide til en ungdomsskole for elver opp til 13 år ved å bygge en større (30 X 90) bygning som har plass til fire klasserom. Skolen forventes å ha plass til omtrent 90 elever når den er ferdig.

Solenergi og et rør gravitasjonsflyt vannsystem er også nødvendig. NSSUBA vil bidra med to sanitære toaletter. Pris for dette prosjektet er 300.000 kroner.

 

Bohol Sunshine
Home

Vi har støttet de 25 barna som bor på Bohol Sunshine Home med det som trengs til skolegang i ett år.

Barna som bor her, får utdanning og det legges vekt på et miljø som bidrar til at barna kan skape seg et selvstendig velfungerende liv.

Bohol Sunshine Home ble stiftet i 1988 og har siden jobber for å gi et hjem til foreldreløse, forlatte og forsømte barn.

Bilder kommer etter neste besøk. I karusellen ser du illustrasjonsbilder.

Cochabamba, Bolivia

Det er ikke alltid det koster så mye å gjøre en forskjell. Vi har støttet skolegang til 12 gatebarn i Bolivia med 3000 kr. Pengene er brukt til å kjøpe skoleutstyr.

Dessverre koster det penger å gå på skole i Bolivia som i så mange andre land med stor fattigdom. Selv om undervisningen er gratis, må alt fra skoleuniformer til skrivesaker besørges av familiene.

Khar Shi Skole

Vi bygger skole i samarbeid med organisasjonen Build a School in Burma.

Vi har valgt å bygge skole i landsbyen Khar Shi, i Myanmar. Innbyggerne i øvre Khar Shi er interne flyktninger i Myanmar som måtte flykte da regjeringsstyrkene og den etniske militshæren slåss i området hvor de bodde.

De er ikke en del av konflikten. I Øvre Khar Shi har de fått et trygt sted å bo og jobber som dagleiere, men har likevel valgt å bygge et nytt liv her. Skolen er et viktig skritt mot å endre barnas livssituasjon og på lengre sikt bidra til endringer i samfunnet. Uten skolegang vil ikke noen samfunn utvikle seg. Utdannelse er også avgjørende for ytringsfriheten, for hvis du ikke kan lese og skrive, blir det vanskelig å bruke ytringsfriheten.

Mange barn blir sendt på barnehjem for å ha mulighet til å gå på skolen. Vi mener det er viktig at barna vokser opp med familien slik at de får muligheten til å kjenne sin egen historie og bevare kulturen og språket sitt.

Våre arbeidsområder

Alt av DO – Destination sitt arbeid er 100% frivillig. Alt som doneres går til gjennomføring av prosjektene våre.

Do - Utdanning

Ho Lain

Mange familier har ikke råd til å la barna gå på skole. De som har råd til å betale for skolegangen, må ofte la barnet bo borte fra familien. De barn som er skilt fra familien sin er utsatt for overgrep. 

Mange landsbyer har ikke mer enn en barneskole. Barn må bo borte fra familien sin i en alder av 9 eller 10 år for å fortsette utdannelsen andre steder. Mange familier har ikke råd til dette.

Barna som fortsetter utdannelsen står i fare for overgrep når de blir skilt fra familiene i en så ung alder. Så et av våre viktigste mål er å bygge skoler slik at barna er trygge på vei til skolen og samtidig gjøre det mulig for barna og bo sammen med familien lenger.

I landsbyen Ho Lain er det allerede en grunnskole og vi har besluttet å bidra til at skolen utvides til en ungdomsskole. Prosjektet kjøres sammen med Build a School in Burma (BSB) og Northern Shan State Baptist Association (NSSUBA).

På Ho Lain vil vi utvide til en ungdomsskole for elver opp til 13 år ved å bygge en større (30 X 90) bygning som har plass til fire klasserom. Skolen forventes å ha plass til omtrent 90 elever når den er ferdig.

Solenergi og et rør gravitasjonsflyt vannsystem er også nødvendig. NSSUBA vil bidra med to sanitære toaletter. Pris for dette prosjektet er 300.000 kroner.

Bohol Sunshine home

Vi har støttet de 25 barna som bor på Bohol Sunshine Home med det som trengs til skolegang i ett år.

Bohol Sunshine Home ble stiftet i 1988 og har siden jobber for å gi et hjem til foreldreløse, forlatte og forsømte barn. Barna som bor her, får utdanning og det legges vekt på et miljø som bidrar til at barna kan skape seg et selvstendig velfungerende liv.

Bilder kommer etter neste besøk. I karusellen ser du illustrasjonsbilder.

Cochabamba, Bolivia

Det er ikke alltid det koster så mye å gjøre en forskjell. Vi har støttet skolegang til 12 gatebarn i Bolivia med 3000 kr. Pengene er brukt til å kjøpe skoleutstyr.

Dessverre koster det penger å gå på skole i Bolivia som i så mange andre land med stor fattigdom. Selv om undervisningen er gratis, må alt fra skoleuniformer til skrivesaker besørges av familiene.

Khar Shi Skole

Vi bygger skole i samarbeid med organisasjonen Build a School in Burma.

De er ikke en del av konflikten. I Øvre Khar Shi har de fått et trygt sted å bo og jobber som dagleiere, men har likevel valgt å bygge et nytt liv her. Skolen er et viktig skritt mot å endre barnas livssituasjon og på lengre sikt bidra til endringer i samfunnet. Uten skolegang vil ikke noen samfunn utvikle seg. Utdannelse er også avgjørende for ytringsfriheten, for hvis du ikke kan lese og skrive, blir det vanskelig å bruke ytringsfriheten.

Mange barn blir sendt på barnehjem for å ha mulighet til å gå på skolen. Vi mener det er viktig at barna vokser opp med familien slik at de får muligheten til å kjenne sin egen historie og bevare kulturen og språket sitt.

Våre arbeidsområder