Om oss

DO Destination er en non-profit organisasjon som jobber på frivillig basis uten politisk, religiøs eller ideologisk tilknyttning. Vi jobber innenfor FNs bærekraftsmål og jobber alltid sammen med lokale organisasjoner i de landene vi opererer i for å sikre lokalt eierskap og engasjement til prosjektene. Våre prosjekter skal gi barn mulighet for skolegang og utdannelse, skape trygge omgivelser for barn å vokse opp i, jobbe mot et bærekraftig miljø og skape muligheter for utvikling og vekst.

Styret

Stifter / Daglig leder
Victoria Tønseth Pedersen

Styreleder
Hillevi Olsson

Nestleder
Claus Hugo Pedersen
Kasserer
Karin Lill-Mari Rui
Sekretær
Crislyn Cerbas Børresen

Styremedlem
Thomas Børresen

DO Destinations årsrapporter

Våre mål

En ren og bærekraftig klode

Gi barn en trygg oppvekst og mulighet for utdannelse

Skape mulighet for utvikling og vekst


La oss jobbe sammen mot et felles mål