Hjelp med ernæring

Nepal er et av verdens fattigste land, og en stor del er underernærte. Vi bistår med økt kunnskap på landbruk, slik at familier kan bli selvforsynte.

Store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker.Vi jobber for å styrke matsikkerheten og bedre ernæringen for fattige familier. Våre prosjekter omfatter blant annet opplæring i variert landbruksproduksjon, og økt kunnskap om landbruk.

Landbruket er den viktigste kilden til inntekt for fattige familier på landsbygda i Nepal, samtidig er inntjeningen lav og mange unge menn emigrer for å finne jobb. For å sikre økte inntekter og alternative inntektskilder er det behov for bedre markedstilgang, økt deltakelse i verdikjeden og yrkesopplæring. 

Nepal er sterkt berørt av ekstremvær, klimaendringer og miljøforringelser. En mer bærekraftig forvaltning av naturressursen er avgjørende for at landet kan møte utfordringene i framtiden.

Nøkkeltall og fakta om Nepal finner du på FN-Sambandet.

Nepal

Seeds of Hope

Seeds of hope er et program som hjelper lokalsamfunn med å dyrke sin egen mat. Vi har forsørget to familier.

Programmet tilby frø og grunnleggende opplæring av landbrukseksperter for sesongbruk, kontante avlinger, kjøkkenhager, økologisk kompost og organisk skadedyrbekjempelse.

The Small World initierer dette programmet i Solu-Dhudkunda kommune-området, som er delt inn i elleve avdelinger, og danner mødre grupper. Det vil være 30 kvinner i hver gruppe, og så langt har 350 kvinner bedt om å få delta. Hvert medlem vil motta frø og hjelp fra landbrukseksperter; mange av jentene våre fra barnehjemmet og deres familier deltar også.

Programmet er ikke bare opplæring av enkeltpersoner – det er et vakkert familieprogram. Hver person som deltar i prosjektet, tar opplæringen og utdanningen hjem og deler den med alle i landsbyen.

Filippinene

Barnehjem

Hvorfor er det så viktig å skape trygghet og økonomisk stabilitet på barnehjem i Filippinene?

Det finnes ca. 1,5 millioner gatebarn. Noen få av dem er heldig og får plass på et barnehjem, for andre er det livet på gaten som rår. Ved å skape økonomisk stabilitet for barnehjem i Filippinene vil det også være penger til å ta inn flere gatebarn.

Filippinene er et delt samfunn, der en liten overklasse både styrer landet og sitter på mesteparten av inntektene, mens store deler av befolkningen lever i fattigdom.

Nøkkeltall og fakta om Filippinene leser du på FN-Sambandet.

Saint Lawrence Childrens Home

Julen 2019 gikk reisen vår til Filippinene og øygruppen Mindanao. Barnehjemmet Saint Lawrence Childrens Home ligger i byen Koronadal og er et barnehjem med ni jenter. Det er god plass til flere jenter, men ikke nok penger.

Det er skoleplikt på Saint Lawrence. Velger jentene å slutte på skolen må de finne seg et annet sted å bo. Dette gir jentene et insentiv om å fullføre skolen og en større sjanse for et bedre liv som voksen.

Nåværende leder av Saint Lawrence har selv vokst opp på barnehjemmet og fått utdannelse som bussjåfør og en fast jobb. Han valgte å si opp jobben sin for å ta over ansvaret for jentene da tidligere leder gikk av med pensjon. Han og konen driver i dag Saint Lawrence. De har et lite hus vedside av barnehjemmet og spiser sammen med jentene hver dag. Jobben er ulønnet. Han valgte å overta ansvaret for barnehjemmet for å kunne gi andre den samme mulighet han fikk.

Hver dag kjører han jentene til skolen, henter dem i lunch pausen for å kjøre dem hjem for å spise, kjører dem tilbake på skolen og henter dem når skoledagen er over. Dette gjør han for å sikre seg at jentene er trygge.

Stifter av barnehjemmet gir dem 9000 (PHP) i måneden som svarer til ca. 1600 NOK til mat og andre utgifter for 11 personer.

Aktivitetssenter og sykehushotell

Hvorfor det er viktig å støtte prosjektene våre i Brasil? 

Etter skoletid har barna et trygt sted å oppholde seg istedenfor å være på gaten. Sykehushotellet drives frivillig for å kunne tilby at de fattigste får oppfølging under kreftbehandling.  

Brasil er det femte største landet i verden. 16,3 % av bybefolkningen bor i slum hvor 4,6% lever i ekstrem fattigdom. Av de nesten 55 millioner barn og ungdom som bor i Brasil kommer flertallet 68% fra de nordøstlige og nordlige områdene i landet.

Paraiba fylket ligger i den nordøstlige delen av Brasil der mer enn 500.000 mennesker lever i ekstrem fattigdom.  217.000 av disse er barn og unge. Joao Pessoa er hovedstaden i Paraiba fylket.

Nøkkeltall og fakta om Brasil på FN-Sambandet.

Brasil

Casa Davi
aktivitetssenter

Casa Davi house er et tilbud til barna som bor i favelaen i Joao Pessoa. Etter skoletid får barn hjelp til lekser og kan utfolde seg kreativt.

Aktivitetssenteret er et trygt sted å være, og som gir barn mulighet til å være nettopp barn.

Det er tilbud om leksehjelp, aktiviteter og de kan utfolde seg kreativt innenfor kunst, dans og musikk. Her skapes det muligheter for barna til å få et positivt selvbilde og en bedre fremtid for seg selv, istedenfor å være på gata. 

Sykehushotell for barn med kreft

I João Pessoa tilbyr sykehushotellet Casa da Criança oppfølging av kreftsyke barn og ungdom.

Her bor barna mens de er i behandling, enten alene eller med en foresatt

Det er kun en ansatt og resten av personalet jobber frivillig. Vi donerte bøker og spill. Klærne som vi hadde fraktet i tre store kofferter kunne barna ta med hjem til familien sin.

Myanmar

Få flere i skolen

Myanmar (Burma) er en av de fattigste landene i Asia, og mange barn går ikke på skolen.

Skolen er teknisk sett gratis, men alt av skolemateriell koster penger. Vi har dermed blant annet bistått skoler med bøker og uniformer.

Dersom foreldrene selv ikke har gått på skolen så er sjansen for at barna ikke gjør det høy. For barn som ikke fullfører skolen, finnes det få karrieremuligheter. Mange overlever på småjobber fra dag til dag eller hjelper til med jordbruket.

Befolkningen som bor på landet har sjeldent strøm eller vann innlagt i husene. 

Nøkkeltall og fakta om Myanmar finner du på FN-Sambandet.

Barnehjem og skole utenfor Yangon

I september 2017 besøkte vi Sathaung Pray Monastary i byen Than Lyin.

Vi donerte klær og tepper som vi fraktet fra Norge i to store kofferter. Pengene vi hadde samlet inn gitt til å kjøpe hygiene produkter og ca. to tonn ris samt pasta.

Khar Shi Skole

Vi bygger skole i samarbeid med organisasjonen Build a School in Burma.

Vi har valgt å bygge skole i landsbyen Khar Shi, i Myanmar. Innbyggerne i øvre Khar Shi er interne flyktninger i Myanmar som måtte flykte da regjeringsstyrkene og den etniske militshæren slåss i området hvor de bodde.

De er ikke en del av konflikten. I Øvre Khar Shi har de fått et trygt sted å bo og jobber som dagleiere, men har likevel valgt å bygge et nytt liv her. Skolen er et viktig skritt mot å endre barnas livssituasjon og på lengre sikt bidra til endringer i samfunnet. Uten skolegang vil ikke noen samfunn utvikle seg. Utdannelse er også avgjørende for ytringsfriheten, for hvis du ikke kan lese og skrive, blir det vanskelig å bruke ytringsfriheten.

Mange barn blir sendt på barnehjem for å ha mulighet til å gå på skolen. Vi mener det er viktig at barna vokser opp med familien slik at de får muligheten til å kjenne sin egen historie og bevare kulturen og språket sitt.

Nepal

Ernæring til fattige familier

Nepal er et av verdens fattigste land, og en stor del er underernærte. Vi bistår med økt kunnskap på landbruk, slik at familier kan bli selvforsynte.

Store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker.Vi jobber for å styrke matsikkerheten og bedre ernæringen for fattige familier. Våre prosjekter omfatter blant annet opplæring i variert landbruksproduksjon, og økt kunnskap om landbruk.

Landbruket er den viktigste kilden til inntekt for fattige familier på landsbygda i Nepal, samtidig er inntjeningen lav og mange unge menn emigrer for å finne jobb. For å sikre økte inntekter og alternative inntektskilder er det behov for bedre markedstilgang, økt deltakelse i verdikjeden og yrkesopplæring. 

Nepal er sterkt berørt av ekstremvær, klimaendringer og miljøforringelser. En mer bærekraftig forvaltning av naturressursen er avgjørende for at landet kan møte utfordringene i framtiden.

Nøkkeltall og fakta om Nepal finner du på FN-Sambandet.

Seeds of hope

Seeds of Hope er et program som hjelper lokalsamfunn med å dyrke sin egen mat. Vi har forsørget to familier.

Programmet tilbyr frø og grunnleggende opplæring av landbrukseksperter for sesongbruk, kontante avlinger, kjøkkenhager, økologisk kompost og organisk skadedyrbekjempelse.

The Small World initierer dette programmet i Solu-Dhudkunda kommune-området, som er delt inn i elleve avdelinger, og danner mødre grupper. Det vil være 30 kvinner i hver gruppe, og så langt har 350 kvinner bedt om å få delta. Hvert medlem vil motta frø og hjelp fra landbrukseksperter; mange av jentene våre fra barnehjemmet og deres familier deltar også.

Programmet er ikke bare opplæring av enkeltpersoner – det er et vakkert familieprogram. Hver person som deltar i prosjektet, tar opplæringen og utdanningen hjem og deler den med alle i landsbyen.

Myanmar

Få flere i skolen

Myanmar (Burma) er en av de fattigste landene i Asia, og mange barn går ikke på skolen.

Skolen er teknisk sett gratis, men alt av skolemateriell koster penger. Vi har dermed blant annet bistått skoler med bøker og uniformer.

Dersom foreldrene selv ikke har gått på skolen så er sjansen for at barna ikke gjør det høy. For barn som ikke fullfører skolen, finnes det få karrieremuligheter. Mange overlever på småjobber fra dag til dag eller hjelper til med jordbruket.

Befolkningen som bor på landet har sjeldent strøm eller vann innlagt i husene. 

Nøkkeltall og fakta om Myanmar finner du på FN-Sambandet.

Barnehjem og skole utenfor Yangong

Vi donerte klær og tepper som vi fraktet fra Norge i to store kofferter. Pengene vi hadde samlet inn gitt til å kjøpe hygiene produkter og ca. to tonn ris samt pasta.

I september 2017 besøkte vi Sathaung Pray Monastary i byen Than Lyin.

Khar Shi Skole

Vi bygger skole i samarbeid med organisasjonen Build a School in Burma.

De er ikke en del av konflikten. I Øvre Khar Shi har de fått et trygt sted å bo og jobber som dagleiere, men har likevel valgt å bygge et nytt liv her. Skolen er et viktig skritt mot å endre barnas livssituasjon og på lengre sikt bidra til endringer i samfunnet. Uten skolegang vil ikke noen samfunn utvikle seg. Utdannelse er også avgjørende for ytringsfriheten, for hvis du ikke kan lese og skrive, blir det vanskelig å bruke ytringsfriheten.

Mange barn blir sendt på barnehjem for å ha mulighet til å gå på skolen. Vi mener det er viktig at barna vokser opp med familien slik at de får muligheten til å kjenne sin egen historie og bevare kulturen og språket sitt.

Filippinene

Barnehjem

Hvorfor er det så viktig å skape trygghet og økonomisk stabilitet på barnehjem i Filippinene?

Det finnes ca. 1,5 millioner gatebarn i Filippinene. Noen få av dem er heldig og får plass på et barnehjem, for andre er det livet på gaten som rår. Ved å skape økonomisk stabilitet for barnehjem i Filippinene vil det også være penger til å ta inn flere gatebarn.

Filippinene er et delt samfunn, der en liten overklasse både styrer landet og sitter på mesteparten av inntektene, mens store deler av befolkningen lever i fattigdom.

Nøkkeltall og fakta om Filippinene leser du på FN-Sambandet.

Saint Lawrence Childrens Home

Julen 2019 gikk reisen vår til Filippinene og øygruppen Mindanao. Barnehjemmet Saint Lawrence ligger i byen Koronadal og er et barnehjem med ni jenter. Det er god plass til flere jenter, men økonomien strekker ikke til.

Det er skoleplikt på Saint Lawrence. Velger jentene å slutte på skolen må de finne seg et annet sted å bo. Dette gir jentene et insentiv om å fullføre skolen og en større sjanse for et bedre liv som voksen.

Nåværende leder av Saint Lawrence har selv vokst opp på barnehjemmet og fått utdannelse som bussjåfør og en fast jobb. Han valgte å si opp jobben sin for å ta over ansvaret for jentene da tidligere leder gikk av med pensjon. Han og konen driver i dag Saint Lawrence. De har et lite hus vedside av barnehjemmet og spiser sammen med jentene hver dag. Jobben er ulønnet. Han valgte å overta ansvaret for barnehjemmet for å kunne gi andre den samme mulighet han fikk.

Hver dag kjører han jentene til skolen, henter dem i lunch pausen for å kjøre dem hjem for å spise, kjører dem tilbake på skolen og henter dem når skoledagen er over. Dette gjør han for å sikre seg at jentene er trygge.

Stifter av barnehjemmet gir dem 9000 (PHP) i måneden som svarer til ca. 1600 NOK til mat og andre utgifter for 11 personer.

Brasil

Aktivitetssenter og sykehushotell

Hvorfor det er viktig å støtte prosjektene våre i Brasil? Etter skoletid har barna et trygt sted å oppholde seg istedenfor å være på gaten. Sykehushotellet drives frivillig for å kunne tilby at de fattigste får oppfølging under kreftbehandling. 

Brasil er det femte største landet i verden. 16,3 % av bybefolkningen bor i slum hvor 4,6% lever i ekstrem fattigdom. Av de nesten 55 millioner barn og ungdom som bor i Brasil kommer flertallet 68% fra de nordøstlige og nordlige områdene i landet.

Paraiba fylket ligger i den nordøstlige delen av Brasil der mer enn 500.000 mennesker lever i ekstrem fattigdom.  217.000 av disse er barn og unge. Joao Pessoa er hovedstaden i Paraiba fylket.

Nøkkeltall og fakta om Brasil på FN-Sambandet.

Casa Davi aktivitetssenter

Casa Davi house er et tilbud til barna som bor i favelaen i Joao Pessoa. Etter skoletid får barn hjelp til lekser og kan utfolde seg kreativt.

Aktivitetssenteret er et trygt sted å være, og som gir barn mulighet til å være nettopp barn. Det er tilbud om leksehjelp, aktiviteter og de kan utfolde seg kreativt innenfor kunst, dans og musikk. Her skapes det muligheter for barna til å få et positivt selvbilde og en bedre fremtid for seg selv, istedenfor å være på gata. 

Sykehushotell for barn med kreft

I João Pessoa tilbyr sykehushotellet Casa da Criança oppfølging av kreftsyke barn og ungdom. Her bor barna mens de er i behandling, enten alene eller med en foresatt.

Det er kun en ansatt og resten av personalet jobber frivillig. Vi donerte bøker og spill. Klærne som vi hadde fraktet i tre store kofferter kunne barna ta med hjem til familien sin.